Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract cu turistul Laguna


CONTRACT – CADRU de comercializare a serviciilor turistice individuale
Nr. 
.....
 din 
/./.2022

    Partile contractante
   
    Societatea Morningstar Tour S.R.L., cu sediul în Str. VARADI JOZSEF Nr. 14 P Ap. 3, Sfantu Gheorghe cod unic de înregistrare J14/418/2019 cod de inregistrare fiscala 41348372, cont bancar - , deschis la titulara a Licentei de turism nr. 2220, pentru Agentia de Turism MORNINGSTAR TOUR, reprezentata prin BOGYO ERNO în calitate de Director, denumită în continuare Agenţia,
    si Turistul/ Reprezentantul persoanei juridice,
    
..............
, domiciliat/domiciliata în 
Str. 
, telefon 
 
, email 
, posesor al CI/BI seria 
, nr. 
, eliberat/eliberata de 
 la data de 
 , CNP 
 au convenit la încheierea prezentului contract.
   I. Obiectul contractului si incheierea contractului
1.1 Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a serviciilor turistice inscrise in voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata.
1.2. Contractul se incheie dupa caz in oricare dintre urmatoarele situatii:
in momentul semnarii lui de catre Turist, sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice.
in momentul in care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda.
Este responsabilitatea Agentiei de a informa Turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans de pana la 90% din pretul serviciilor turistice sau plata integrala a contravalorii serviciului contractat, in functie de data la care turistul solicita serviciile.
b1. In cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, Turistul care decide sa renunte la calatoria turistica datoreaza Agentiei penalitati conform conditiilor de penalizare stipulate in contract.
b2. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la Agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, Turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite;
in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care serviciile turistice fac parte din oferta standard a Agentiei sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
1.2.1 In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia Turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e- mail, fax etc.), obligatia de informare a Turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a serviciilor turistice.
1.2.2. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a serviciilor turistice inscrise in documentele de calatorie.
   II. Servicii contractate / numar de persoane
   Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului……………..
   In cazul neconfirmarii serviciilor care fac obiectul acestei rezervari, agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral avansul.
   III. Preţul
   Pretul total al contractului este 
........
RON şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A-ul. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul de schimb valutar al Bancii Transilvania. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
   IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii. Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, neindeplinirea grupului minim in cazul grupurilor, neobtinerea vizelor pentru toti participantii la excursie, modificarea taxelor de aeroport, aparitia unor situatii de forta majora, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita. Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului si nu constituie motiv de retragere.
Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente serviciilor turistice contractate.
In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice,respectiv serviciile oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice(cu exceptia excursiilor optionale care nu sunt cumparate de la Agentie ci de la agentii locale).
Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor se datoreaza turistului;
cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, cauze naturale care impiedica desfasurarea transportului si/sau a cazarii, greve, demonstratii etc). Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului , urmare a intarzierii curselor (inclusiv charter), pierderilor de bagaje, si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere, si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.
Agentia informeaza in scris turistul, in „Programul turistic” care face parte integranta din prezentul contract, asupra tuturor obligatiilor acesteia.
Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale . Sumele incasate pentru aceste excursii nu se fac in numele si pentru Agentia Laguna Tour. Preturile la excursiile optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv , ghidul excursiei si dupa caz ghid local . Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de aproximativ 25 pax . La un numar mai mic de participanti creste proportional.
   V. Drepturile şi obligaţiile turistului
In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul(daca este posibil), unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile serviciilor turistice contractate cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza si incheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaza serviciile turistice, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a costurilor suplimentare posibile ( taxa viza , bilet avion,etc) aparute cu ocazia acestei cedari.
In cazul sejururilor de odihna si/ sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor(de ex in Romania check-in-ul se face la ora 18:00 iar check-out-ul la ora 12:00). In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se poate modifica.
2.1. Cu exceptia cazului in care se contracteaza pachete turistice care includ transportul (cand transferul se va efectua de la aeroport la hotel si retur), transferul se va efectua la cerere de la/ la aeroport sau gara centrala, daca sistemul de rezervari permite. In acesta situatie, orice anulare va atrage conditiile aplicabile ale furnizorului (IATA, DerTour, Amadeus, Schmetterling,alte sisteme,Costa Crociere, Royal Caribeean etc).
In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap.IV pct.2, hotararea sa de a opta pentru:
rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau
acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4.1 In cazul in care turistul reziliaza contractul la termen, fara penalizari sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
sa accepte la acelasi pret alte servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara;
sa accepte serviciilei turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret;
sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului, in cazul in care nu exista penalitati (cu exceptia situatilor de forta majora, in care Agentia este exonerata de raspundere si nu are obligatia rambursarii c/valorii excursiilor).
4.2. In toate cazurile mentionate turistul poate sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii.
anularea s-a dispus ca urmare a unui caz de forta majora,definita legal de Camera de Comert din Romania (circumstante imprevizibile independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile),
anularea s-a făcut din vina turistului.
4.3 In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel pentru care a facut rezervarea si plata serviciilor, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, turistul urmand a suporta eventualele diferente de pret, dupa caz.
Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment in tot sau in parte, contractul iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.
Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie in cazul in care aceste taxe nu sunt incluse in pretul serviciilor achizitionate (sunt taxe locale ).
Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si / sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificarilor apartine in exclusivitate autoritatilor de resort ale tarilor respective.
Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. De asemenea , daca tara de destinatie impune obligativitatea efectuarii unor teste PCR pentru virusuri ( SARS COV 2, sau alt tip de virus) sau obligativitatea de vaccinare, acestea din urma cad in responsabilitatea turistului si nu obliga agentia de turism la vreo despagubire sau anulare gratuita a rezervarii.
In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.
   VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri
In cazul in care turistul, fara culpa din partea Agentiei, renunta la serviciile turistice care fac obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
cu minim 31 zile inaintea plecarii: 30% din pretul total;
Intre 24 – 15 inainte de inceperea sejurului - 50% din pretul total;
Cu mai putin de 14 zile inainte de inceperea sejurului - 100% din pretul total;
Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: rezervari cu Early Booking, rezervari pe oferte special. programe de Paste, Craciun, Revelion, rezervari individuale, croaziere ( Royal Caribbean, Costa Crociere,etc), destinatii exotice).In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel :
- pentru cursele charter - conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in Programul Turistic si brosura (daca este cazul)
- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in Programul Turistic;
- pentru rezervarile de turism individual si croaziere, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on - line (ex.: Dertour , Amadeus - conditiile IATA , etc).
- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc), conditiile specifice mentionate in programul Turistic furnizat si brosura (daca este cazul).
- termenele scadente de plata si termenele de anulare sunt prevazute in sistemul de rezervari la fiecare rezervare in parte.
In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea serviciilor turistice rezervate, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si comisionul agentiei.
In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza serviciile turistice contractate refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia.
Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele personale in regula sau daca nu i se permite iesirea din tara de catre politia de frontiera.
Pentru a renunta la serviciile turistice contractate trebuie formulata in scris o cerere si depusa avand numar de inregistrare la Agentia la care s-au achitat serviciile.
Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul dovedit de nerespectare a obligatiilor din contract.
In cazul in care in tara de destinatie a sejurului contractat, se impune obligativitatea efecturarii unor teste medicale sau a vaccinarii, si turistul doreste sa renunte la efectuarea sejurului din aceste consideremte, se vor calcula penalitatile de renuntare conform dispozitiilor din acest contract ( Articolul VI – puctul 1)
   VII. Reclamaţii
   1.In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice prestate de Agentie, acesta va comunica de indata prestatorului de servicii turistice de la fata locului toate deficientele constatate, solicitand remedierea acestora. In cazul in care acestea nu sunt remediate, turistul are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea serviciilor turistice contractate ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
   2.Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, inregistrata, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. Agentia urmeaza ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului, in scris, raspunsul.
   VIII. Asigurări
   Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei organizatoare SC LAGUNA TOUR SRL, CUI 20850570, J13/267/2007, in contul careia este vandut pachetul de servicii, conform OG 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, la GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA, Polita Asigurare Seria IF-i Nr. 3216/09.11.2021, perioada valabilitate 01.12.2021-30.11.2022 . Adresa asiguratorului: Str. Emil Garleanu nr 11, Sector 3 Bucuresti, telefon +4 021.321.74.28; +4 021.326.46.44; +4 021.326.00.53, fax +4 021.320.20.16
   Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno de 2% din valoarea totala a serviciilor turistice pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare. Asigurarea se va incheia o data cu contractul si plata avansului serviciliui turistic si este valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii - pentru conditii si detalii a se vedea www.gerroma.ro. In cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile prezentei polite de asigurare. In cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute mai sus. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) confirmarile de primire precizate mai sus; c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului, in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita, daca este cazul. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul. Agentia recomanda si incheierea unei polite storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare din motive de forta majora, precum si a unor polite facultative pentru asistenta in caz de boala, accidente si altele asemenea, contract de asigurare pentru bagaje, etc
   IX. Documentele ce constituie anexă la contract sunt următoarele:
voucherul, biletul de odihna – tratament, biletul de excursie, dupa caz;
programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
   X. Dispoziţii finale
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Comercializarea serviciilor turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2 /2018.
Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2 /2018.
"Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC LAGUNA TOUR SRLi prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastra personale, intelegeti si sunteti de acord cu transferarea acestora catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administram datele dumneavoastra personale pe durata necesara pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Daca, pe viitor, compania va fi achizitionata de o terta parte, este posibil ca datele sa fie transmise pentru continuarea fara probleme a activitatii de afaceri. Furnizam datele dumneavoastra autoritatilor competente si forurilor de judecata la cerere si in cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta."
 
 
Agentia de turism, Turistul,
     Denumirea Agentia LAGUNA TOUR      Nume şi prenume